Peptid graška

proizvoda

  • Pea Peptide

    Peptid graška

    Peptid graška je aktivni peptid malih molekula, koji se ekstrahira iz proteina graška digestijom enzima bio-kompleksa. Peptid graška sadrži osam vrsta aminokiselina korisnih za ljude. Proizvodi od graška mogu ispuniti prehrambene potrebe ljudskih aminokiselina od strane FDA.