Peptid za kolagen ribe od bakalara

proizvoda

  • Cod Fish Collagen Peptide

    Peptid za kolagen ribe od bakalara

    Peptid iz ribe bakalara je kolageni peptid tipa I. Izdvaja se iz kože ribe bakalara, obrađuje se enzimatskom hidrolizom na niskim temperaturama, a široko se koristi u prehrambenoj, zdravstvenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.